Tiskněte levněji...spočítejte si cenu tisku sami.

HotLine: 608 703 245
Z důvodu navyšování cen papíru dodavateli a zavádění direktivních poplatků Evropskou únií (100-150 Euro/tuna ) nejsme schopni dlouhodobě garantovat kalkulovanou / výslednou cenu. Více informací o dodávkách papíru a cen Vám rádi poskytnou dodavatelé jako např. Igepa, Papyrus, Antalis, Europapier ...atd. zveřejněno 21.10.2021

Věrnostní program

Věrnost se vyplácí

Při každé uskutečnitelné objednávce
3% bonus z ceny bez DPH.

Věrnostní program CENYTISKU.CZ je věrnostní program (dále jen VP ) provozovaný společností Bário, s.r.o.

Členství

 1. Zákazník se stává členem VP platnou registrací. Registrovat se lze prostřednictvím internetu odesláním vyplněného registračního formuláře.
 2. Členství ve VP vzniká na dobu neurčitou. Zákazník může členství kdykoliv ukončit žádostí na e-mail info@cenytisku.cz.
 3. Zákazník registrovaný do VP souhlasí se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů splečností Bário, s.r.o. po dobu registrace do jeho ukončení členství ve VP v rozsahu jméno, příjmení, přihlašovací e-mail, tel. číslo za účelem zařazení do databáze VP, účasti ve VP, zasílání adresných zásilek obsahujících aktuální informace o VP nebo související reklamní materiály. Dále souhlasí s tím, aby tyto údaje mohly být zpracovány společností Bário, s.r.o. pověřenými zpracovateli. Společnost Bário, s.r.o. prohlašuje, že získané osobní údaje použije pouze na uvedené účely. Práva jsou stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 4. Zákazník bere na vědomí, že na členství ve VP není právní nárok.
 5. Členství ve VP je nepřevoditelné na jinou osobu.

Získání bonusu VP

Při každé uskutečněné objednávce na WWW.CENYTISKU.CZ obdrží člen VP 3% bonus z vyfakturované vypočítané ceny bez DPH.

 1. Výše bonusu připsaného zákazníkovi se uskuteční až po uhrazení celé vyfakturované vypočítané ceny na bankovní účet společnosti Bário, s.r.o..
 2. K připsání bonusu zákazníkovi nedojde v následujících případech
  • podvodného jednání zákazníkem, které je v rozporu s dobrými mravy,
  • technickou chybou systému.
 3. Platnost bonusů je do 25.12.2012.
 4. Informace o aktuálním stavu obdrží člen / zákazník VP na vyžádání u společnosti Bário, s.r.o..

Čerpání / výměna bonusů

 1. Získáné bonusy může člen / zákazník VP uplatnit při platbě výrobků, služeb a dalších produktů u partnerů společnosti Bário.
 2. Při platbě bonusy lze hradit i část ceny zvoleného produktu, výrobku či služeb.
 3. Bonusy nelze proměnit v hotovost.
 4. Při platbě bonusy členem / zákazníkem VP se odečte příslušný počet bonusů odpovídající hodnotě nákupu.
 5. Veškerá platba bonusy členem / zákazníkem v prodejně Bike Gallery musí být telefonicky nebo emailem potvrzena společností Bário, s.r.o..

Společnost Bário, s.r.o. je oprávněna jednostranně změnit nebo modifikovat všeobecné obchodní podmínky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.1.2011